Rubicon Partners

Restructuring consultancy

Restrukturyzacja działalności, często stanowiąca konieczność w sytuacji spowolnienia gospodarczego, wymaga doświadczenia w reorganizacji przedsiębiorstw, a także specjalistycznego podejścia dostosowanego do panujących warunków. Rubicon Partners pomaga w skutecznym przeprowadzeniu restrukturyzacji, zapewniając obiektywną i merytoryczną ocenę efektywności prowadzonej działalności i realizowanej strategii.

Doradzamy dłużnikom, wierzycielom finansowym (bankom, obligatariuszom) oraz inwestorom i właścicielom Spółek w sytuacjach ich:

 •  Nagłej utraty płynności
 •  Zagrożenia upadłością
 •  Problemów w regulowaniu zobowiązań finansowych
 •  Wysokich kosztów finansowania dłużnego
 •  Zaburzonej struktury pasywów (nadmierne zadłużenie)

Doradztwo finansowe Rubicon Partners w procesach restrukturyzacyjnych obejmuje m.in. następujące usługi:

 • przygotowanie/weryfikację planu restrukturyzacyjnego i modelu finansowego zawierającego długoterminowe prognozy finansowe,
 • przygotowanie harmonogramu restrukturyzacji oraz planu spłaty wierzytelności
 • pomoc w negocjacjach warunków restrukturyzacji z instytucjami finansowymi i innymi wierzycielami,
 • pomoc w poszukiwaniu nowych źródeł finansowania wspierających płynność spółki,
 • doradztwo przy sprzedaży aktywów (w tym akcji i udziałów spółek z grupy kapitałowej),
 • kontrola i okresowy monitoring wdrożonych działań.

Rozwiązania wnoszone przez Rubicon Partners do restrukturyzacji finansowych to m.in.:

 •  STCF – monitorowanie bieżącej płynności finansowej (wdrażanie metodyk, opracowanie narzędzi, prowadzenie bieżącego monitoringu)

13-tygodniowa prognoza płynności (STCF) to narzędzie zapewniające odpowiednią widoczność krótkoterminowego zapotrzebowania biznesu na środki pieniężne oraz wsparcia działań restrukturyzacyjnych. Plan ten identyfikuje niedobór gotówki i pozwala nim zarządzić z wyprzedzeniem (zaplanowanie konkretnych działań poprawiających płynność)

 •  Uwolnienie gotówki z kapitału pracującego

Kapitał pracujący jest najszybszym źródłem finansowania. Doradzamy naszym klientom oraz wspomagamy ich w zakresie szybkiego, zrównoważonego i optymalnego uwolnienia gotówki z kapitału pracującego zarówno poprzez szybkie działania (tzw. quick wins) oraz usprawnienia o dalszym horyzoncie czasowym zapewniające trwałą redukcję poziomu kapitału pracującego (inicjatywy w obszarze zapasów, należności i zobowiązań, handlowych.

 •  Szybka weryfikacja wybranych danych finansowych – raport Red Flag
 •  Dokładna analiza prognoz typu „Niezależny Przegląd Biznesu” (ang. IBR – Idependent Business Review)

Zrozumienie sytuacji konkurencyjnej Spółki, koncepcja restrukturyzacji operacyjnej, koncepcja restrukturyzacji finansowej – raport z Niezależnego Przeglądu Biznesu podsumowuje kluczowe kwestie w zakresie przyczyn trudności i adekwatności podjętych i planowanych działań przywracających przedsiębiorstwu zdolność konkurowania na rynku.

 •  Budowa restrukturyzacyjnego modelu finansowego

Stworzenie dynamicznego modelu finansowego umożliwiającego określenie prognozowanych wyników finansowych w zależności od podjętych działań restrukturyzacyjnych, zmian kluczowych parametrów i tempa ich wdrożenia.

 •  Doradztwo w zakresie długu

Zaproponowanie rozwiązań i harmonogramu działań w zakresie wypracowania porozumienia z dłużnikami, wsparcie w negocjacjach oraz podpisaniu umowy restrukturyzacyjnej.