Rubicon Partners

Back to News

Komentarz Zarządu Rubicon Partners S.A. do artykułu Pulsu Biznesu pt. „Złoty biznes Briju i Rubicona pod sąd” autorstwa Dawida Tokarza opublikowanego w dniu 14 września 2018 roku

17 September 2018

W związku z publikacją w dniu 14 września 2018 r. artykułu pt. „Złoty biznes Briju i Rubicona pod sąd” w gazecie Puls Biznesu Zarząd Rubicon Partners SA (Spółka) stanowczo zaprzecza, jakoby którykolwiek z pracowników lub menadżerów Spółki podejmował jakiekolwiek niezgodne z prawem działania związane z obrotem akcjami spółki Briju. Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że akt oskarżenia przeciwko naszemu pracownikowi, jaki został skierowany do sądu, jest bezpodstawny, a stawiane w nim zarzuty nieprawdziwe – więcej informacji w opublikowanym raporcie bieżącym nr 16/2018 z dnia 17 września 2018r.