Rubicon Partners

Rubicon Partners jest niezależną firmą świadczącą usługi bankowości inwestycyjnej

Oferujemy szeroką gamę rozwiązań z zakresu -
bankowości inwestycyjnej, usług związanych z rynkiem
kapitałowym oraz doradztwa finansowego

Zrealizowaliśmy
ponad
70
Transakcji
w kraju
i za granicą
Na sumę
ponad
2,6 mld zł