Rubicon Partners

Autoryzowany Doradca NewConnect i Catalyst

Rubicon Partners jest Autoryzowanym Doradcą (AD) na prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Alternatywnych Systemach Obrotu (ASO) – rynkach NewConnect (rynek akcji) i Catalyst (rynek instrumentów dłużnych, w tym obligacji).

Współpracę rozpoczynamy od zbadania potrzeb Klienta oraz oceny możliwości i wyboru najlepszego sposobu finansowania. W przypadku upublicznienia w ASO, Rubicon Partners przygotowuje Spółkę do debiutu oraz doradza po jego zakończeniu. Wsparcie dotyczy przede wszystkim:

  • Doradztwa w zakresie przekształcenia podmiotu w spółkę akcyjną, jeżeli jest to konieczne
  • Przeprowadzenia analizy biznesowej i prawnej oraz sporządzenia odpowiednich dokumentów wymaganych Regulaminem ASO (np. Dokument Informacyjny)
  • Reprezentacji Spółki w postępowaniu przed KNF, KDPW i GPW
  • Pomocy w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych oraz interpretacji przepisów

NewConnect – alternatywny rynek GPW przeznaczony dla wschodzących i młodych firm, działających głównie w zakresie nowych technologii: IT,  media, biotechnologia, alternatywne źródła energii itd.