Rubicon Partners

Corporate finance

Doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie:

  • Efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw
  • Restrukturyzacji
  • Oceny projektów inwestycyjnych

Restrukturyzacja działalności, często stanowiąca konieczność w sytuacji spowolnienia gospodarczego, wymaga doświadczenia w reorganizacji przedsiębiorstw, a także specjalistycznego podejścia dostosowanego do panujących warunków.

Rubicon Partners pomaga w skutecznym przeprowadzeniu restrukturyzacji, zapewniając obiektywną i merytoryczną ocenę efektywności prowadzonej działalności i realizowanej strategii.

Analizy i wyceny

Rubicon Partners zajmuje się również opracowaniem:

  • Analiz wykonalności i opłacalności projektów inwestycyjnych (feasibility study)
  • Modeli finansowych
  • Ocen ryzyka
  • Wycen przedsiębiorstw (w tym fairness opinion)
  • Rekomendacji dotyczących sposobów finansowania