Rubicon Partners

Case study

AVIA SOLUTIONS GROUP

W 2010 roku Avia Solutions Group, litewski holding reprezentujący branżę usług lotniczych, podjął decyzję o przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej (IPO) na GPW w Warszawie. W celu skutecznego przeprowadzenia oferty Zarząd i akcjonariusze ASG nawiązali współpracę z Rubicon Partners, powierzając mu rolę doradcy finansowego, doradcy w zakresie PR/IR oraz koordynatora Oferty.

Czytaj więcej

Gino rossi

W sierpniu 2009 roku Rubicon Partners, widząc pogarszająca się sytuację finansową notowanej na GPW spółki Gino Rossi, a jednocześnie dostrzegając potencjał tkwiący w realizowanej przez nią działalności, nawiązał ze Spółką współpracę. Rubicon Partners przyjął na siebie rolę inwestora finansowego aktywnie zaangażowanego w działania restrukturyzacyjne mające na celu możliwie szybką poprawę parametrów operacyjnych i finansowych Spółki.

Czytaj więcej

DTP S.A.

Inwestycja, pozyskanie inwestorów finansowych, wprowadzenie na NewConnect, wyjście z inwestycji, pozyskanie kapitału dłużnego (emisja obligacji wraz z wprowadzeniem na Catalyst), ciągłe doradztwo corporate finance dla czołowego polskiego funduszu windykacyjnego zarządzającego i obracającego wierzytelnościami masowymi.

Czytaj więcej

CTE S.A.

Inwestycja, pozyskanie inwestorów finansowych, pozyskanie kapitału dłużnego, wprowadzenie na NewConnect oraz ciągłe doradztwo corporate finance dla Cenospheres Trade & Engineering S.A. (spółki zajmującej się poszukiwaniem, poławianiem, suszeniem i sprzedażą mikrosfery – lekkiego, ognioodpornego wypełniacza materiałów i kompozytów)

Czytaj więcej