Rubicon Partners

 

Rubicon Partners Ventures (RPV) realizuje średnio i długoterminowe inwestycje w przedsiębiorstwa znajdujące się fazie wzrostu (growth capital), przede wszystkim w branżach:

  • IT (rozwiązania informatyczne)
  1. ICT (Information and Communication Technologies) – technologie teleinformatyczne umożliwiające przesyłanie informacji
  2. Big Data – rozwiązania umożliwiające przetwarzanie i analizę dużych zbiorów danych
  3. FinTech (Financial technology) – technologie umożliwiające automatyzację i wykorzystanie sieci komputerowej oraz internetowej w sektorze usług finansowych (np. płatności, bezpieczeństwo)
  • LifeScience (Healthcare, life sciences, chemicals & materials) – rozwiązania związane z naukami przyrodniczymi, innowacje z zakresu biotechnologii, biomedycyny, biologii, żywności funkcjonalnej, kosmetyków, chemii, farmakologii, ochrony środowiska i urządzeń medycznych.

Podstawową formą inwestycji RPV jest inwestycja kapitałowa. W celu jak największego ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, elastycznego realizowania projektów i dopasowania form finansowania do ich potrzeb Fundusz dopuszcza również inwestycje quasi-kapitałowe (np. mezzanine) oraz finansowanie dłużne.

Założenia strategiczne RPV:

  • Realizacja przygotowanych i zweryfikowanych projektów o zdefiniowanych przewagach konkurencyjnych.
  • Ograniczenie ryzyka Funduszu poprzez brak inwestycji w projekty w najbardziej ryzykownej fazie Pre-Seed i Seed.
  • Współpracę w każdym z realizowanych projektów z inwestorami i ekspertami branżowymi, którzy dodatkowo weryfikują założenia projektu oraz wpływają na jego szybszy rozwój poprzez udzielenie wsparcia technologicznego, biznesowego i/lub finansowego.

Obecny portfel inwestycyjny:

 

 

Najciekawsze wyjścia z inwestycji: