Rubicon Partners

Inwestycje Start-up’owe

Start-up’owe projekty inwestycyjne w modelu “inwestuj i buduj”. Realizowanie projektów znajdujących się w fazie seed/VC jest jednym z filarów działalności naszej firmy.

Poszukujemy interesujących możliwości inwestycyjnych, gruntownie analizując czynniki ryzyka wpisane  w określone branże i projekty.

Bierzemy aktywny udział w budowaniu innowacyjnych przedsiębiorstw – od pomysłu do sukcesu. Nasza działalność obejmuje w szczególności:

  • Pozyskiwanie finansowania (inwestycje własne, koinwestycje wraz z funduszami seed, VC, inwestorami prywatni i branżowi)
  • Optymalizacje źródeł kapitału (pozyskiwanie finansowania dłużnego/mezzanine)
  • Strukturyzowanie transakcji
  • Wspieranie wzrostu organicznego (pełnienie funkcji dyrektorów finansowych, członków rad nadzorczych)
  • Doskonalenie procesów operacyjnych (aktywny udział w prognozowaniu, optymalizacji kosztów, ocenie projektów)
  • Realizowanie wyjścia z inwestycji (inwestor finansowy, branżowy, upublicznienie – NC i GPW)

Rubicon Partners przygotował, sfinansował i rozwijał projekty w regionach Europy Środkowo-Wschodniej, CIS i MEA. Realizowane inwestycje są wspierane przez rynkowych i branżowych ekspertów, środowiska naukowe, globalnych i lokalnych przedsiębiorców oraz koinwestorów.