Rubicon Partners

Usługi bankowości inwestycyjnej

Pozyskanie finansowania

Organizujemy wszelkie formy finansowania, służące zarówno zaspokajaniu bieżących potrzeb naszych Klientów, jak i realizacji zamierzeń inwestycyjnych o różnym charakterze. Mamy za sobą szereg pomyślnie przeprowadzonych transakcji z następujących kategorii:

  • Pozyskanie kapitału (IPO, SPO) na rynku publicznym (GPW i NewConnect)
  • Pozyskanie kapitału w ramach ofert prywatnych (private placement) skierowanych do inwestorów instytucjonalnych (TFI, OFE, AM) na rynku publicznym
  • Pozyskanie kapitału w ramach private placement na rynku prywatnym (fundusze inwestycyjne, VC, PE)
  • Pozyskanie finansowania bankowego
  • Emisje obligacji na rynku publicznym (Catalyst) i prywatnym
  • Finansowanie mezzanine

Czytaj więcej

Fuzje i przejęcia

Pomagamy w realizacji transakcji fuzji i przejęć (M&A), wykorzystując szerokie doświadczenie w następujących rodzajach transakcji:

  • Sell-side, w zakresie zbycia całej spółki lub wybranych aktywów
  • Buy-side, w zakresie nabycia całej spółki lub wybranych aktywów
  • Wykupu wspomaganego finansowaniem dłużnym (LBO, MBO)

Zakres naszych usług doradczych w obszarze transakcji M&A obejmuje sporządzanie wycen spółek, opracowywanie strategii przejmowania i łączenia przedsiębiorstw, opracowywanie struktury transakcji, pozyskanie finansowania (w razie potrzeby), jak również pomoc w zakresie zarządzania nowopowstałym podmiotem po przeprowadzeniu transakcji oraz prawidłowej implementacji polityki operacyjnej i strategii rozwoju.

Czytaj więcej