Rubicon Partners

Pozyskanie finansowania

Nasze umiejętności, w połączeniu z doświadczeniem na rynku kapitałowym oraz bliskim dostępem do bazy inwestorów, istotnie zwiększają szasnę pozyskania niezbędnych funduszy.

 • Pozyskanie kapitału (IPO, SPO)
  Rubicon Partners świadczy usługi doradztwa w procesach pozyskiwania kapitału na giełdowym rynku akcyjnym, w ramach ofert publicznych, zarówno pierwszych (Initial Public Offering – IPO), jak i kolejnych (Secondary Public Offering – SPO). Zakres usług obejmuje m.in. przeprowadzenie kompleksowej analizy spółki przygotowującej się do procesu oferty publicznej, współpraca w określeniu wartości oferowanych instrumentów finansowych (wycena), sporządzenie materiałów analitycznych i doradztwo w zakresie określenia optymalnych parametrów oferty. W zakresie realizacji procesów IPO i SPO współpracujemy z wiodącymi brokerami giełdowymi.
 • Private placement (rynek publiczny)
  Rubicon Partners świadczy usługi doradztwa przy procesach ofert prywatnych, kierowanych do zamkniętej grupy inwestorów instytucjonalnych, funkcjonujących na rynku publicznym (GPW i NewConnect). Do inwestorów tych należą fundusze inwestycyjne typu otwartego (TFI), Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) oraz podmioty świadczące usługi typu asset management (AM). Zakres naszych usług obejmuje m.in. przeprowadzenie kompleksowej analizy spółki przygotowującej się do procesu oferty prywatnej, wycena, sporządzenie materiałów analitycznych i doradztwo w zakresie określenia optymalnych parametrów oferty. W zakresie realizacji procesów private palcement współpracujemy z wiodącymi brokerami giełdowymi, posiadającymi licencje Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Private placement (rynek prywatny)
  Wypracowane  kontakty i kompetencje pozwalają nam wspierać emitentów w procesach pozyskiwania przez naszych Klientów finansowania udziałowego od inwestorów branżowych jak i finansowych. Współpracujemy z funduszami typu Private Equity oraz Venture Capital oraz zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi. Zakres naszych usług obejmuje m.in. przeprowadzenie kompleksowej analizy spółki przygotowującej się do procesu emisji udziałów lub akcji, wycena oraz sporządzenie materiałów analitycznych.
 • Finansowanie długiem bankowym
  Rubicon Partners wspiera swoich Klientów w procesach pozyskania finansowania dłużnego udzielanego przez banki. Nasze doświadczenie obejmuje pozyskiwanie finansowania projektów inwestycyjnych, kapitału obrotowego czy finansowania pomostowego. Nasza oferta obejmuje m.in. przygotowanie materiałów analitycznych, koordynację procesu wyboru banku finansującego lub konsorcjum bankowego oraz doradztwo w zakresie optymalnej komunikacji z bankami. Doradzamy również w procesach restrukturyzacji i konsolidacji zadłużenia Klientów.
 • Finansowanie w drodze emisji obligacji (rynek publiczny i prywatny)
  Rubicon Partners świadczy usługi doradztwa przy procesach emisji obligacji zarówno na rynku publicznym (Catalyst) jak i prywatnym, kierowanych do inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych, takich jak fundusze inwestycyjne lokujące środki w obligacjach korporacyjnych. W ramach świadczonych przez nas usług, m.in. dokonujemy kompleksowej analizy spółki przygotowującej się do procesu emisji obligacji i sporządzamy materiały analityczne niezbędne do skutecznego przeprowadzenia procesu. W zakresie realizacji procesów emisji obligacji współpracujemy z wiodącymi brokerami giełdowymi, posiadającymi licencje Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Mezzanine (rynek prywatny)
  Finansowanie mezzanine polega na wykorzystaniu (łączeniu) wielu instrumentów o charakterze dłużnym i udziałowym, łączących cechy obu form kapitałów. Zapewnia elastyczność struktury transakcji i dostosowanie jej do specyficznych potrzeb Klienta oraz podmiotu udzielającego finansowania. Mezzanine pozwala również na optymalizację podatkową – odsetki są kwalifikowane jako koszt podatkowy, podczas gdy charakter ekonomiczny pozyskanego kapitału jest często zbliżony do finansowania udziałowego (odsetki są kapitalizowane i wypłacane na koniec okresu finansowania).