Rubicon Partners

Zespół

Zespół Rubicon Partners tworzą ludzie o kompetencjach we wszystkich obszarach bankowości inwestycyjnej i corporate finance.
Partnerzy i dyrektorzy w naszej firmie posiadają kilkunastoletnie doświadczenie i dziesiątki zamkniętych transakcji na swoim koncie.

 • Grzegorz Golec – Partner, Prezes Zarządu Rubicon Partners Corporate Finance S.A. i Rubicon Partners Ventures sp. z o.o., Członek Zarządu Rubicon Partners S.A.

  Grzegorz Golec – Partner, Prezes Zarządu Rubicon Partners Corporate Finance S.A. i Rubicon Partners Ventures sp. z o.o., Członek Zarządu Rubicon Partners S.A.

  Doktor ekonomii, absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji.

  W latach 1996–1999 pracował jako makler papierów wartościowych (licencja nr 1473) w Biurze Maklerskim BGŻ S.A. W latach 1999–2002 kierował projektami corporate finance w Domu Maklerskim BMT S.A. Od 2002 roku jako wspólnik spółki Impera Consulting Sp. z o.o. oraz Equity Service Poland sp. z o.o., a także jako indywidualny przedsiębiorca prowadził projekty doradcze dotyczące transakcji kapitałowych.

  Czytaj więcej …

 • Piotr Karmelita – Partner, Członek Zarządu Rubicon Partners Corporate Finance S.A., Prezes Zarządu Rubicon Partners S.A.

  Piotr Karmelita – Partner, Członek Zarządu Rubicon Partners Corporate Finance S.A., Prezes Zarządu Rubicon Partners S.A.

  Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw.  Przez cały okres aktywności zawodowej związany z rynkiem kapitałowym i inwestycjami o charakterze publicznym i niepublicznym.

  Pracę rozpoczynał w spółce Dom Maklerski BMT S.A. (w latach 1995-2002) i przed powierzeniem mu funkcji Prezesa Zarządu był asystentem (w latach 1995-1996), kierownikiem projektu (1997), dyrektorem (1998), a następnie Członkiem Zarządu (od 1999 roku).

  Czytaj więcej …

 • Elżbieta Kujawa – Partner, Wiceprezes Zarządu Rubicon Partners Corporate Finance S.A.

  Elżbieta Kujawa – Partner, Wiceprezes Zarządu Rubicon Partners Corporate Finance S.A.

  Absolwentka Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała miedzy innymi w Innova Capital, Saski Partners, Booz Allen Hamilton oraz Gravitas Management. Pełniła funkcje nadzorcze w Radach Nadzorczych spółek: Retixa S.A., APN Promise S.A. oraz Stolarka Wołomin S.A.

  Czytaj więcej …

 • Grzegorz Kubica – Partner, Head of Sales

  Grzegorz Kubica – Partner, Head of Sales

  Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach wydziału Zarządzania i Marketingu, specjalność organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw.

  Swoje doświadczenie zdobywał min. w TESCO POLSKA Sp. z o.o., MEBLO-EXPO Sp. jawna (obecnie Beskidzkie Fabryki Mebli Sp. z o.o. ), PKN ORLEN S.A. Od 2007 do 2008 roku Prezes Zarządu BBI ZENERIS NFI S.A. (wcześniej FOKSAL NFI S.A.) odpowiedzialny za przygotowanie i realizację strategii rozwoju funduszu. W latach 2008-2010 wiceprezes zarządu EGZO GROUP Sp. z o.o. agencji PR/IR odpowiedzialny za segment działalności spółki w zakresie obsługi relacji inwestorskich klientów spółki (min. MIRBUD S.A., PAGED S.A., BIOTON S.A., HARDEX S.A., BBI DEVELOPMENT NFI S.A., BBI CAPITAL NFI S.A., ELZAB S.A., EFH S.A.).

  Od 2010 partner w spółce Rubicon Partners S.A. świadczącej usługi bankowości inwestycyjnej dla Klientów krajowych i międzynarodowych, prowadzącej transakcje z obszaru fuzji i przejęć, organizującej finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, zarówno na rynku prywatnym, jak i publicznym.

 • Michał Chabowski - Członek Zarządu Rubicon Partners Ventures (fundusz Seed/VC) oraz Prezes Zarzadu i Partner w R Ventures I (fundusz Seed/VC)

  Michał Chabowski - Członek Zarządu Rubicon Partners Ventures (fundusz Seed/VC) oraz Prezes Zarzadu i Partner w R Ventures I (fundusz Seed/VC)

  Absolwent Corporate Finance i Bankowości Inwestycyjnej, kierunek: Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

  Od 2013 roku związany z Rubicon Partners gdzie zajmuje się projektami fuzji i przejęć, pozyskiwania finansowania oraz realizacją i nadzorem nad inwestycjami start-up’owymi w ramach funduszy VC zarządzanych przez Rubicon Partners. Członek Rad Nadzorczych i dyrektor finansowy spółek portfelowych.

  Swoje wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał w funduszach seed/VC (ocena i prowadzenie projektów inwestycyjnych) oraz firmach doradczych (ocena projektów inwestycyjnych i modelowanie finansowe).

   

 • Paweł Skórka

  Paweł Skórka

  Absolwent kierunku Finanse Międzynarodowe i Bankowość oraz Rachunkowość i Finanse na Wydziałach Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

  Z branżą finansową związany od 2010 r., w tym czasie rozpoczął pracę w dziale Audytu oraz dziale Doradztwa Transakcyjnego w KPMG.

  W okresie od 2011 do 2015 roku pracował jako Analityk w butiku inwestycyjnym Vienna Capital Partners, gdzie był zaangażowany w realizację procesów fuzji i przejęć, pozyskiwania finansowania, jak również inwestycji bezpośrednich. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w firmie ENERIS Ochrona Środowiska, butiku inwestycyjnym Neo Capital Investments oraz banku inwestycyjnym Haitong Bank.

  Zajmował się m.in. oceną projektów inwestycyjnych, wycenami spółek oraz modelowaniem finansowym, przygotowywaniem dokumentacji transakcyjnej oraz analizą opłacalności projektów typu greenfield. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych, a także zdane dwa etapy egzaminu CFA.

 • Paweł Madej

  Paweł Madej

  Absolwent kierunku Ekonomia oraz Zarządzanie i Marketing na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

  W okresie od 2011 do 2015 roku pracował jako Analityk i Senior w EY gdzie był zaangażowany w realizację projektów z zakresu corporate finance: pozyskania finansowania bankowego i mezzanine, restrukturyzacje finansowe i operacyjne, niezależne przeglądy biznesu, zarządzanie płynnością przedsiębiorstw oraz inne projekty z zakresu doradztwa finansowego. Od 2016 roku pracował jako Manager w butiku corporate finance RSQ Associates gdzie zajmował się prowadzeniem projektów z zakresu M&A oraz Interim Management.

  Posiada doświadczenie w analizie i ocenie projektów inwestycyjnych. Przygotowywał wyceny spółek, modele finansowe, dokumentację transakcyjną, analizy opłacalności projektów typu greenfield oraz koordynował przepływ informacji w procesach M&A. Paweł posiada zdane dwa etapy egzaminu Chartered Financial Analyst (CFA).