Rubicon Partners

KALENDARIUM WYDARZEŃ - 2013

14.11.2013 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r.
02.09.2013 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2013 r. zawierajacy skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.
15.05.2013 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2013 r.
21.03.2013 Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 r.
21.03.2013 Publikacja raportu rocznego za 2012 r.
04.03.2013 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rubicon Partners NFI S.A. godz. 13.00
04.03.2013 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rubicon Partners NFI S.A. godz. 11.00
07.01.2013 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rubicon Partners NFI S.A.