Rubicon Partners

KALENDARIUM WYDARZEŃ - 2014

14.11.2014 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.
28.08.2014 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2014 r. zawierajacy skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.
14.05.2014 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2014 r.
21.03.2014 Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 r.
21.03.2014 Publikacja raportu rocznego za 2013 r.
05.03.2014 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
24.03.2014 Pierwszy dzień zawieszenie obrotu akcjami w związku procesem scalenia akcji
28.03.2014 Dzień Referencyjny
08.04.2014 Ostatni dzień zawieszenia obrotu akcjami oraz dzień scalenia akcji
09.04.2014 Wznowienie obrotu akcjami