Rubicon Partners

Działalność rady nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. .PDF 92 KB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. .PDF 92 KB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r. .PDF 91 KB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wyników w 2016 r. .PDF 84 KB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. .PDF 90 KB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wyników w 2015 r. .PDF 86 KB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r. .PDF 107 KB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wyników w 2014 r. .PDF 113 KB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wyników w 2013 r. .PDF 113 KB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r. .PDF 109 KB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r. .PDF 74 KB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wyników w 2012 r. .PDF 116 KB
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r. .PDF 142 KB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wyników w 2011 r. .PDF 369 KB
Oświadczenia o powiązaniach Członków Rady Nadzorczej .PDF 29 KB
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r. .PDF 65 KB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny w 2010 r. .PDF 117 KB
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2009 r. .PDF 59 KB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny w 2009 r. .PDF 71 KB