Rubicon Partners

Odpowiedzialność społeczna

Nowoczesny biznes ma realny wpływ na środowisko, w którym funkcjonuje – jest za nie współodpowiedzialny. Dlatego w Rubicon Partners kierujemy się klarownymi zasadami uczulamy na nie swoich pracowników. Budujemy i utrzymujemy najwyższe standardy etyczne, ponieważ wierzymy, że wspierają one rozwój zdrowej konkurencji, a tym samym ugruntowują zaufanie do rynku.

Mamy świadomość, że naszymi codziennymi działaniami wpływamy na najbliższy krajobraz. Skutki każdej decyzji odczuwa zarówno firma i jej otoczenie — dzięki tym zależnościom możemy realnie kształtować jego przyszłość. Strategia Rubicon Partners z założenia godzi cele biznesowe z zasadą zrównoważonego rozwoju. Realność powiązań między firmą a jej środowiskiem nakłada na nas odpowiedzialność za kondycję lokalnej społeczności, a tym samym skłania do czynnego zaangażowania w jej życie. Dlatego w politykę firmy wpisana jest aktywność społeczna, upowszechnianie wiedzy o odpowiedzialności biznesu oraz zachęcanie partnerów, pracowników i współpracowników do wspierania instytucji charytatywnych.

Rubicon Partners angażuje się we wsparcie Fundacji Domu Baudouina oraz Fundacji AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym.

 

FUNDACJA DOMU BAUDOUINA

fundacja_logo

 

 

 

Beneficjentami ustanowionej przez Rubicon Partners fundacji są podopieczni Domu Dziecka nr 15 im. Ks. G.P. Baudouina. Założony w pierwszej połowie XVIII wieku przez księdza Gabriela Piotra Baudouina Dom Podrzutków – dzisiejszy Dom Dziecka nr 15 – jest najstarszą w Polsce instytucją powołaną do opieki nad małymi, opuszczonymi dziećmi. Placówka mieści się w Warszawie, przy ulicy Nowogrodzkiej, zaledwie trzy przecznice od siedziby Rubicon Partners.

Podopieczni Domu to głównie małe, kilkuletnie dzieci, stale pozbawione opieki rodzicielskiej, wśród nich także dzieci niepełnosprawne. W naszych działaniach na rzecz Domu skupiamy się przede wszystkim na wspieraniu rozwoju dzieci. Finansujemy leczenie specjalistyczne, rehabilitację, ćwiczenia logopedyczne. Organizujemy dla nich zajęcia ogólnorozwojowe i integracyjne, jednodniowe wycieczki oraz wyjazdy wakacyjne. Wierzymy, że dzisiejsza inwestycja w ich edukację jest skuteczną drogą do zapewnienia im lepszej przyszłości. Problem marginalizacji i wykluczenia wychowanków domu dziecka nie ma łatwego rozwiązania, ale pokazywanie dzieciom lepszego świata, wzbudzanie w nich ciekawości, wyposażanie od najmłodszych lat w umiejętności komunikacji, uczenia się, a przede wszystkim w odwagę i wiarę we własne marzenia daje im nadzieję oraz szansę na pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Gorąco zachęcamy do współpracy z Fundacją. Wspólnie możemy stworzyć dzieciom szansę na lepszą przyszłość.

Kontakt do fundacji:
fundacja@rubiconpartners.pl
http://www.baudouin.waw.pl

Numer konta bankowego:
BZ WBK S.A. 35 1090 1056 0000 0001 1406 8990

 

FUNDACJA AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym

Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym jest ogólnopolską fundacją z siedzibą w Warszawie. Działa na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych, będąc organizacją pozarządową non-profit i posiadając status Organizacji Pożytku Publicznego. Fundatorami i założycielami tejże organizacji są Bożena Luty i Sebastian Luty. Prezesem Fundacji jest Wojciech Kazała.

Fundacja powstała w 2006 roku. Początkowo działała pod nazwą „Przyjaciele Sebastianowi” i powstała w celu wsparcia w powrocie do zdrowia Sebastiana Luty, obecnego Pełnomocnika Zarządu i współzałożyciela Fundacji. W 2009 roku nazwa została zmieniona na obecną, a Fundacja uzyskała status OPP. Zmienił się także profil działania organizacji – celem Fundacji stała się szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, w szczególności: spełnianie marzeń, poprawa jakości życia oraz zwiększanie samodzielności życiowej podopiecznych, likwidacja barier społecznych między osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi a resztą społeczeństwa.

Co roku Fundacja otacza swoją pomocą coraz większą liczbę osób niepełnosprawnych i chorych z całej Polski – od 412 podopiecznych w 2009 roku do ponad 7000 w chwili obecnej. Organizacja jest prowadzona przez osobę niepełnosprawną, dlatego doskonale zna potrzeby swoich Podopiecznych. Aż 99% z nich jest zadowolonych z pracy organizacji i poleca ją innym. W środowisku osób niepełnosprawnych AVALON jest szanowaną i rozpoznawalną Fundacją.

Mewka red

Kontakt do fundacji:

pomagamy@rubiconpartners.pl

https://www.fundacjaavalon.pl

https://www.avalonextreme.pl

Numer konta do darowizn dla Podopiecznych:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

BNP Paribas Bank Polska S.A.

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001