Rubicon Partners

7 lipca 2020 28_2020 Zawarcie Term Sheet .PDF 136 KB
30 czerwca 2020 27_2020 Informacja do listu intencyjnego .PDF 89 KB
22 czerwca 2020 26_2020 Informacja do listu intencyjnego .PDF 82 KB
19 czerwca 2020 25_2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 18 czerwca 2020r. .PDF 81 KB
18 czerwca 2020 24_2020 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA .PDF 249 KB
16 czerwca 2020 23_2020 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR .PDF 87 KB
16 czerwca 2020 22_2020 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 85 KB
16 czerwca 2020 21_2020 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 86 KB
16 czerwca 2020 20_2020 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 87 KB
16 czerwca 2020 19_2020 Informacja do zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA .PDF 79 KB
11 czerwca 2020 18_2020 Rekomendacja zarządu Emitenta odnośnie odstąpienia od głosowania nad niektórymi uchwałami na Walnym Zgromadzeniu .PDF 83 KB
4 czerwca 2020 17_2020 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej .PDF 76 KB
3 czerwca 2020 16_2020 Uzupełnienie do raportu bieżącego numer 12/2020 z dnia 22 maja 2020 r .PDF 148 KB
29 maja 2020 Q1_2020 Raport kwartalny Q1_2020 za I kwartał 2020 roku .PDF 473 KB
28 maja 2020 15_2020 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 77 KB
28 maja 2020 14_2020 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 78 KB
27 maja 2020 13_2020 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz zmiana Statutu .PDF 146 KB
22 maja 2020 12_2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA .PDF 81 KB
22 maja 2020 11_2020 Zawarcie listu intencyjnego .PDF 289 KB
22 maja 2020 10_2020 Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję .PDF 289 KB
14 maja 2020 9_2020 Szacunkowe wyniki za I kw. 2020 r. .PDF 71 KB
8 kwietnia 2020 R 2019 Raport Roczny 2019 .PDF 2 MB
27 marca 2020 8_2020 Informacja o potencjalnym wpływie COVID-19 na działalność .PDF 71 KB
13 marca 2020 7_2020 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR .PDF 74 KB
13 marca 2020 6_2020 Odmowa wpisu spółki do rejestru zarządzających ASI – decyzja KNF .PDF 70 KB
11 marca 2020 5_2020 Zakończenie subskrypcji oraz przydział akcji serii B2 .PDF 82 KB
9 marca 2020 4_2020 Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych na akcje serii B2 .PDF 70 KB
21 lutego 2020 3_2020 Publikacja dokumentu informacyjnego w związku z emisją akcji serii B2 oraz harmonogram oferty publicznej akcji serii B2 .PDF 73 KB
14 lutego 2020 2_2020 Informacja w zakresie rozpoczęcia prac związanych z emisją publiczną akcji z prawem poboru .PDF 71 KB
23 stycznia 2020 1_2020 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku .PDF 71 KB