Rubicon Partners

Akcjonariat

Data Akcjonariusz L. akcji % akcji L. głosów % głosów
21.09.2017* IMPERA INVEST SP. ZO.O.* 1 085 193 28,40 1 085 193 28,40
06.06.2013 PAGED S.A. 500 000 13.09 500 000 13,09
21.09.2017 Pozostali 2 235 307 58,51 2 235 307 58,51
* informacja na podstawie zawiadomienia – IMPERA INVEST SP. ZO.O. RB_23/2017

Kapitał zakładowy Rubicon Partners S.A. wynosi  382 050,00 PLN i dzieli się na 3 820 500 akcji, w tym:

LICZBA AKCJI     RODZAJ SERIA        WARTOŚĆ NOMINALNA
3 820 500      akcje zwykłe na okaziciela    A2                        0,10

 

Liczba głosów z akcji wynosi 3 820 500 (z każdej akcji przysługuje 1 głos).