Rubicon Partners

Akcjonariat

Data Akcjonariusz L. akcji % akcji L. głosów % głosów
21.09.2017* IMPERA INVEST SP. ZO.O.* 1 085 193 28,40 1 085 193 28,40
06.06.2013 PAGED S.A. 500 000 13.09 500 000 13,09
21.09.2017 Pozostali 2 235 307 58,51 2 235 307 58,51
* informacja na podstawie zawiadomienia – IMPERA INVEST SP. ZO.O. RB_23/2017

Kapitał zakładowy Rubicon Partners S.A. wynosi 22 923 000,00 PLN i dzieli sie na 3 820 500 akcji, w tym:

LICZBA AKCJI RODZAJ SERIA WARTOŚĆ NOMINALNA
3 820 500 akcje zwykłe na okaziciela A2 6,00

Liczba głosów z akcji wynosi 3 820 500 (z każdej akcji przysługuje 1 głos).