Rubicon Partners

Zarząd

 • Grzegorz Golec

  Grzegorz Golec

  Doktor ekonomii, absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji.

  W latach 1996–1999 pracował jako makler papierów wartościowych (licencja nr 1473) w Biurze Maklerskim BGŻ S.A. W latach 1999–2002 kierował projektami corporate finance w Domu Maklerskim BMT S.A. Od 2002 roku jako wspólnik spółki Impera Consulting Sp. z o.o. oraz Equity Service Poland Sp. z o.o., a także jako indywidualny przedsiębiorca prowadził projekty doradcze dotyczące transakcji kapitałowych. W latach 2005–2008 związany był   z grupą Supernova Capital, gdzie pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu NFI Progress S.A. oraz prezesa zarządu firmy zarządzającej majątkiem trzech narodowych funduszy inwestycyjnych. Od roku 2008 partner w grupie kapitałowej Rubicon Partners, gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu Rubicon Partners Corporate Finance S.A.

  Wykłada gościnnie w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na wydziale ekonomicznym. Jest członkiem Rady przedsiębiorców przy UMCS. Pracował jako adiunkt w Puławskiej Szkole Wyższej, gdzie prowadził zajęcia z makroekonomii. Jest autorem kilku publikacji naukowych dotyczących rynku kapitałowego oraz historii gospodarczej.

  Posiada doświadczenie w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, przygotowaniu i przeprowadzaniu publicznych ofert akcji i transakcji na rynku prywatnym.

 • Piotr Karmelita

  Piotr Karmelita

  Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Przez cały okres aktywności zawodowej związany z rynkiem kapitałowym i inwestycjami o charakterze publicznym i niepublicznym.

  Pracę rozpoczynał w spółce Dom Maklerski BMT S.A. (w latach 1995-2002) i przed powierzeniem mu funkcji Prezesa Zarządu był asystentem (w latach 1995-1996), kierownikiem projektu (1997), dyrektorem (1998), a następnie Członkiem Zarządu (od 1999 roku). W ramach kierowanego departamentu był odpowiedzialny za wyceny przedsiębiorstw, pozyskiwanie środków finansowych dla spółek poprzez emisję na rynku publicznym, obsługę procesów łączenia i przejmowania przedsiębiorstw związanych z rynkiem publicznym oraz opracowywanie dokumentacji ofertowej na potrzeby emisji publicznych.

  W latach 2002-2010 związany z grupą BB Investment S.A., gdzie jako Członek Zarządu, zajmował się procesem nadzoru właścicielskiego nad spółkami w grupie oraz inwestycjami na rynku niepublicznym o charakterze seed-capital i start-up. Od 2006 roku do końca 2010 roku pełnił również funkcję Członka Zarządu BBI Capital NFI S.A. (obecnie Impera Capital S.A.), gdzie zajmował się zarządzaniem funduszem o charakterze private equity. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Rubicon Partners S.A. 

  Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wycen przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, prowadzeniu publicznych ofert akcji i transakcji na rynku prywatnym.

 • Elżbieta Kujawa

  Elżbieta Kujawa

  Absolwentka Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała miedzy innymi w Innova Capital, Saski Partners, Booz Allen Hamilton oraz Gravitas Management. Pełniła funkcje nadzorcze w Radach Nadzorczych spółek: Retixa S.A., APN Promise S.A. oraz Stolarka Wołomin S.A. Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej funduszu Seed/VC R Ventures I oraz spółki L’biotica Sp. z o.o.

  Od 2011 roku związana z Rubicon Partners Corporate Finance S.A. Odpowiedzialna za przeprowadzanie transakcji fuzji i przejęć, między innymi za transakcje z funduszami private equity, oraz za zarządzanie zespołem doradczym. Posiada szczególne doświadczenia w sektorach dóbr konsumpcyjnych, produkcyjnym, usług medycznych i energetycznym.