Rubicon Partners

Back to News

RPCF SA wspiera projekt utworzenia referencyjnego genomu Polaka

23 December 2016

Spółka zależna od Inno-Gene SA – poinformowała iż konsorcjum pod nazwą ECBiG (Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki), podpisało umowę i otrzyma ponad 100.000.000 PLN na realizację projektu dotyczącego stworzenia Genomicznej Mapy Polski, czyli  referencyjnego genomu Polaka.

Więcej informacji: http://www.bankier.pl/wiadomosc/INNO-GENE-S-A-Podpisanie-umowy-na-realizacje-projektu-o-wartosci-ponad-100-mln-PLN-7490371.html

Rubicon Partners Corporate Finance SA jako partner Inno-Gene SA, wspiera projekt utworzenia Środkowoeuropejskiego Ośrodka Pełnego Sekwencjonowania Genomu Ludzkiego realizowany przez spółkę zależną od Inno-Gene SA.