Rubicon Partners

Надлежащая практика

04.01.2016 RB_EBI_1_2014 z dn 01 stycznia 2016 r. .PDF 99 KB
04.01.2016 Dobre Praktyki spółek notowanych na GPW obowiązujące od 01 stycznia 2016 r. .PDF 178 KB
02.01.2014 RB_EBI_1_2014 z dn 02 stycznia 2014 r. .PDF 287 KB
01.01.2013 Dobre Praktyki spółek notowanych na GPW obowiązujące od 01 stycznia 2013 r. .PDF 838 KB
02.01.2013 RB_EBI_1_2013 z dn 02 stycznia 2013 r. .PDF 57 KB
21.11.2011 Uchwała GPW z dn 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zmian "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" .PDF 838 KB
02.01.2012 RB_EBI_1_2012 z dn 02 stycznia 2012 r. .PDF 67 KB
19.10.2011 Uchwała GPW z dn 19 pazdziernika 2011 r. w sprawie ustalenia zmian "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" .PDF 48 KB
31.08.2011 Uchwała GPW z dn 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia zmian "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" .PDF 1 MB
01.01.2011 Ład korporacyjny Rubicon Partners NFI S.A. 2011 .PDF 163 KB
19.05.2010 Uchwała GPW z dn 19 maja 2010 r. w sprawie ustalenia zmian "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" .PDF 119 KB