Rubicon Partners

Inwestycje Start-up’owe

Inwestycje kapitałowe są kluczowym filarem naszej działalności. Bierzemy aktywny udział w budowaniu innowacyjnych przedsiębiorstw – od pomysłu do sukcesu.

Inwestycje realizujemy poprzez dwa zarządzane przez nas fundusze VC, na które składają się wyłączenie prywatne środki pieniężne (brak finansowania publicznego):

  • R Ventures I ASI sp. z o.o. – fundusz typu early stage realizujący projekty seed i start-up (kapitał zalążkowy)
  • Rubicon Partners Ventures ASI sp. z o.o. – fundusz typu later stage realizujący projekty growth (kapitał na skalowanie funkcjonującego biznesu)

Nasza działalność w ramach realizowanych inwestycji obejmuje w szczególności:

  • Wspieranie spółek w tworzeniu i realizacji strategii wzrostu (pełnienie funkcji dyrektorów finansowych, członków rad nadzorczych)
  • Doskonalenie procesów operacyjnych (aktywny udział w prognozowaniu, optymalizacji kosztów, ocenie projektów)
  • Pozyskiwanie kolejnych rund finansowania dla naszych inwestycji (koinwestycje wraz z funduszami seed, VC, inwestorami prywatnymi i branżowymi)
  • Optymalizacje źródeł kapitału (pozyskiwanie finansowania dłużnego/mezzanine)
  • Realizowanie wyjścia z inwestycji (inwestor finansowy, branżowy, upublicznienie – NC i GPW)

Zespół Zarządzający tworzą ludzie o kompetencjach we wszystkich obszarach inwestycji oraz rynku kapitałowego, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie i dziesiątki zamkniętych transakcji – Zespół Zarządzający zrealizował od 2008 roku łącznie ponad 150 projektów oraz transakcji o łącznej wartości ponad 3.3 mld PLN, w tym w ciągu ostatnich 7 lat ponad 90 inwestycji i transakcji seed i startup o łącznej wartości ponad 135 mPLN.

Posiadamy szerokie kontakty oraz doświadczenie inwestycyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, na rynkach CIS i MEA, gdzie realizujemy pionierskie projekty start-up’owe wspierane przez rynkowych i branżowych ekspertów, środowiska naukowe, globalnych i lokalnych przedsiębiorców oraz koinwestorów.