Rubicon Partners

Fuzje i przejęcia

Sell-side W ramach doradztwa w transakcjach typu sell-side pomagamy spółkom lub ich akcjonariuszom w procesach sprzedaży ich udziałów/akcji/przedsiębiorstw. Dotyczy to zarówno procesów sprzedaży całości spółki (100% udziałów) jak i sprzedaż pakietu udziałów do inwestora strategicznego lub finansowego. Nasze usługi obejmują kompleksową organizację procesu, poszukiwanie potencjalnych inwestorów, doradztwo w procesie ustalania ceny sprzedaży (wycena lub negocjacje ceny), analizę ofert, wsparcie w procesie negocjacji umowy transakcyjnej oraz koordynację procesu kompleksowej analizy spółki przez inwestora (due diligence).

 Buy-side – Nasze usługi obejmują kompleksową organizację procesu, przeprowadzenie analizy rynku i identyfikację potencjalnych celów przejęcia, doradztwo w procesie ustalania ceny nabycia (wycena lub negocjacje ceny), wsparcie w procesie przygotowania oferty wstępnej i umowy transakcyjnej oraz koordynację procesu kompleksowej analizy celu (due diligence). W ramach doradztwa w transakcjach typu buy-side pomagamy inwestorom w znalezieniu potencjalnych celów przejęcia oraz przeprowadzeniu transakcji nabycia spółek lub ich strategicznych aktywów.

 LBO, MBO – Nasza oferta obejmuje m.in. przygotowanie materiałów analitycznych, koordynację procesu wyboru banku finansującego lub konsorcjum bankowego oraz doradztwo w zakresie optymalnej komunikacji z bankami. Rubicon Partners pomaga przeprowadzić proces wykupu spółki wspomaganego długiem (Leverage Buy-Out – LBO), koordynując proces pozyskania finansowania dłużnego przez przejmującego. Oferujemy również pomoc w zakresie przeprowadzania transakcji wykupu spółek przez kadrę zarządzającą (Management Buy-Out – MBO).