Rubicon Partners

_

Zespół

Zespół Rubicon Partners tworzą ludzie o kompetencjach we wszystkich obszarach bankowości inwestycyjnej i corporate finance.
Partnerzy i dyrektorzy w naszej firmie posiadają kilkunastoletnie doświadczenie i dziesiątki zamkniętych transakcji na swoim koncie.

 • Grzegorz Golec – Partner

  Grzegorz Golec – Partner

  Doktor ekonomii, absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji.

  W latach 1996–1999 pracował jako makler papierów wartościowych (licencja nr 1473) w Biurze Maklerskim BGŻ S.A. W latach 1999–2002 kierował projektami corporate finance w Domu Maklerskim BMT S.A. Od 2002 roku jako wspólnik spółki Impera Consulting Sp. z o.o. oraz Equity Service Poland sp. z o.o., a także jako indywidualny przedsiębiorca prowadził projekty doradcze dotyczące transakcji kapitałowych. 

  W latach 2005–2008 związany był   z grupą Supernova Capital, gdzie pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu NFI Progress S.A. oraz prezesa zarządu firmy zarządzającej majątkiem trzech narodowych funduszy inwestycyjnych. Od roku 2008 partner w grupie kapitałowej Rubicon Partners, gdzie odpowiada za doradztwo transakcje i inwestycje funduszy zarządzanych przez Rubicon Partners.

  Wykłada gościnnie w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na wydziale ekonomicznym. Jest członkiem Rady przedsiębiorców przy UMCS. Pracował jako adiunkt w Puławskiej Szkole Wyższej, gdzie prowadził zajęcia z makroekonomii. Jest autorem kilku publikacji naukowych dotyczących rynku kapitałowego oraz historii gospodarczej.

  Posiada doświadczenie w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, przygotowaniu i przeprowadzaniu publicznych ofert akcji i transakcji na rynku prywatnym.

 • Piotr Karmelita – Partner

  Piotr Karmelita – Partner

  Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw.  Przez cały okres aktywności zawodowej związany z rynkiem kapitałowym i inwestycjami o charakterze publicznym i niepublicznym.

  Pracę rozpoczynał w spółce Dom Maklerski BMT S.A. (w latach 1995-2002) i przed powierzeniem mu funkcji Prezesa Zarządu był asystentem (w latach 1995-1996), kierownikiem projektu (1997), dyrektorem (1998), a następnie Członkiem Zarządu (od 1999 roku). W ramach kierowanego departamentu był odpowiedzialny za wyceny przedsiębiorstw, pozyskiwanie środków finansowych dla spółek poprzez emisję na rynku publicznym, obsługę procesów łączenia i przejmowania przedsiębiorstw związanych z rynkiem publicznym oraz opracowywanie dokumentacji ofertowej na potrzeby emisji publicznych.

  W latach 2002-2010 związany z grupą BB Investment S.A., gdzie jako Członek Zarządu, zajmował się procesem nadzoru właścicielskiego nad spółkami w grupie oraz inwestycjami na rynku niepublicznym o charakterze seed-capital i start-up. Od 2006 roku do końca 2010 roku pełnił również funkcję Członka Zarządu BBI Capital NFI S.A. (obecnie Impera Capital S.A.), gdzie zajmował się zarządzaniem funduszem o charakterze private equity. Od 2011 roku związany z grupą Rubicon Partners gdzie odpowiada za doradztwo transakcje i inwestycje funduszy zarządzanych przez Rubicon Partners.

  Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wycen przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, prowadzeniu publicznych ofert akcji i transakcji na rynku prywatnym.

 • Elżbieta Kujawa – Partner

  Elżbieta Kujawa – Partner

  Absolwentka Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała miedzy innymi w Innova Capital, Saski Partners, Booz Allen Hamilton oraz Gravitas Management. Pełniła funkcje nadzorcze w Radach Nadzorczych spółek: Retixa S.A., APN Promise S.A. oraz Stolarka Wołomin S.A. 

  Od 2011 roku związana z Rubicon Partners gdzie odpowiada za prowadzanie transakcji fuzji i przejęć, między innymi za transakcje z funduszami private equity, oraz za zarządzanie zespołem doradczym. Posiada szczególne doświadczenia w sektorach dóbr konsumpcyjnych, produkcyjnym, usług medycznych i energetycznym.

 • Grzegorz Kubica – Partner

  Grzegorz Kubica – Partner

  Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach wydziału Zarządzania i Marketingu, specjalność organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw.

  Swoje doświadczenie zdobywał min. w TESCO POLSKA Sp. z o.o., MEBLO-EXPO Sp. jawna (obecnie Beskidzkie Fabryki Mebli Sp. z o.o. ), PKN ORLEN S.A. Od 2007 do 2008 roku Prezes Zarządu BBI ZENERIS NFI S.A. (wcześniej FOKSAL NFI S.A.) odpowiedzialny za przygotowanie i realizację strategii rozwoju funduszu. W latach 2008-2010 wiceprezes zarządu EGZO GROUP Sp. z o.o. agencji PR/IR odpowiedzialny za segment działalności spółki w zakresie obsługi relacji inwestorskich klientów spółki (min. MIRBUD S.A., PAGED S.A., BIOTON S.A., HARDEX S.A., BBI DEVELOPMENT NFI S.A., BBI CAPITAL NFI S.A., ELZAB S.A., EFH S.A.).

  Od 2010 roku związany z Rubicon Partners, gdzie prowadzi transakcje z obszaru fuzji i przejęć oraz organizuje finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, zarówno na rynku prywatnym, jak i publicznym.

 • Michał Chabowski – Partner

  Michał Chabowski – Partner

  Absolwent Corporate Finance i Bankowości Inwestycyjnej, kierunek: Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

  Od 2013 roku związany z Rubicon Partners gdzie odpowiada za realizację i nadzór nad inwestycjami start-up’owymi w ramach funduszy VC zarządzanych przez Rubicon Partners. Członek Rad Nadzorczych i dyrektor finansowy spółek portfelowych, aktywnie zaangażowany w ich rozwój (venture building, business development oraz optymalizację źródeł finansowania).

  Swoje wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał  realizując projekty fuzji, przejęć i pozyskiwania finansowania w ramach grupy Rubicon Partners oraz w funduszach VC (ocena i prowadzenie projektów inwestycyjnych) i firmach doradczych (ocena projektów inwestycyjnych i modelowanie finansowe).

   

 • Paweł Madej

  Paweł Madej

  Absolwent kierunku Ekonomia oraz Zarządzanie i Marketing na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

  W okresie od 2011 do 2015 roku pracował jako Analityk i Senior w EY gdzie był zaangażowany w realizację projektów z zakresu corporate finance: pozyskania finansowania bankowego i mezzanine, restrukturyzacje finansowe i operacyjne, niezależne przeglądy biznesu, zarządzanie płynnością przedsiębiorstw oraz inne projekty z zakresu doradztwa finansowego. Od 2016 roku pracował jako Manager w butiku corporate finance RSQ Associates gdzie zajmował się prowadzeniem projektów z zakresu M&A oraz Interim Management.

  Posiada doświadczenie w analizie i ocenie projektów inwestycyjnych. Przygotowywał wyceny spółek, modele finansowe, dokumentację transakcyjną, analizy opłacalności projektów typu greenfield oraz koordynował przepływ informacji w procesach M&A. Paweł posiada zdane dwa etapy egzaminu Chartered Financial Analyst (CFA).

 • Marcin Prokopiuk

  Marcin Prokopiuk

  Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
  W latach 2014 – 2015 nabierał doświadczenia w biurze zarządzania projektami inwestycyjnymi PKP PLK oraz w audycie Deloitte. W latach 2016 – 2018 pracował jako Analityk oraz Senior w domu maklerskim Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Securities, gdzie odpowiadał za procesy fuzji i przejęć oraz inne projekty z obszaru corporate finance.

  Posiada doświadczenie min. w pozyskiwaniu inwestorów, tworzeniu dokumentacji transakcyjnej i wycen, modelowaniu finansowym, analizie projektów inwestycyjnych, restrukturyzacjach finansowych oraz prowadzeniu procesów due diligence.

  Posiada licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego (nr. 3289).